Quindo

IT-development made easy

IT-løsninger til alle

Quindo udvikler og designer moderne IT-løsninger med kunden i førersædet. Quindos løsninger laves af mennesker til mennesker og derfor er den fornemste opgave, at kunden får et produkt som er funktionelt og indgår direkte kontekst hvortil den var tiltænkt.

Alt for ofte støder man på situationer, hvor IT skaber flere problemer end det løser. Systemet skal være til for kundens skyld og ikke omvendt - derfor starter et projekt hos Quindo, med en grundig analyse af den problemstilling som skal løses. Kortlæggelsen af problemstillingen skaber grundlaget for en dialog mellem kunde og udvikler, som i fællesskab formulerer en vision for løsningen og denne vision bliver omdrejningspunktet i udviklingsforløbet.

Quindo benytter en udviklingsmodel kaldet Agile Software Development. Udviklingen foregår i såkaldte iterationer, hvor der efter hver iteration er et delprodukt, som kan evalueres af slutbrugeren. Dette bevirker at slutproduktet er blevet afprøvet og evalueret flere gange gennem udviklingen, af dén der i sidste ende er vigtigst - nemlig slutbrugeren.