Quindo

IT-development made easy

Hvem er Quindo?

Quindo er grundlagt i 2007, men på trods af firmaets unge alder, ligger der stor erfaring bag de drivende kræfter i firmaet. Firmaets grundlægger, Steffen Jørgensen, er uddannet datalog fra Københavns Universitet og har gennem de seneste år, været involveret i en lang række projekter både som projektleder men også som del af et udviklingsteam. Quindos mange forskellige resourcer tager alle udspring i det datalogiske netværk, som er blevet dannet gennem Steffens studier på Datalogisk Institut og de projekter som han har været en del af.

Quindo tager sit udspring i en ny bølge af systemudviklere og -arkitekter, som bevæger sig væk fra de gammeldags udviklingsmetoder, hvor kunden ofte blev sat i anden række efter systemudviklernes ideer og arbejdsmønstre. Quindo har en ny tilgang til udviklingsarbejdet, som flytter fokus over til slutbrugeren og tager hensyn til de ofte omskiftelige kravspecifikationer, som det pulserende software-marked ofte har.